Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

 
Sinds ruim 20 jaar voer ik mijn praktijk als geregistreerde natuurgeneeskundige therapeut, gespecialiseerd in energetische therapie.
Eerste gevestigd in Leende en sinds 2016 in Heeze.
Naast de opleidingen die ik volgde, is mijn behandelwijze ontstaan vanuit persoonlijke aanleg.  

 
Mijn consult/behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed,
omdat ik voldoe aan de door hen gestelde eisen:  

  • diploma A.N.Z.N, Academie voor Natuurgeneeskunde Zuid Nederland, HBO niveau
  • aanvulling CPION-accreditatie
  • lidmaatschap van beroepsvereniging: VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen, voorheen bekend als Verbond voor Natuurgeneeskundige Therapeuten
  • registratie bij het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, RBCZ. Registratie houdt tevens in dat ik gehouden word aan het Klacht-en Tuchtreglement voor de Complementaire Zorg en ben ik aangesloten bij Quasir, het expertisecentrum voor klachtenbehandeling in de zorg
 
De beroepsvereniging VBAG waarborgt de professionaliteit door toezicht op verplichtingen zoals; bijscholing intervisie en praktijkvoering.
Tevens worden de leden gehouden aan Beroepscode en beroepsgeheim.
 
Behandeling
€65,00
ongeveer 60 minuten
Intake/behandeling
€90,00
ongeveer 90 minuten
 
Telefonisch consult: de eerste 10 minuten kosteloos, daarna € 15,00 per kwartier.
Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht.

Vergoeding

 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden Energetische Therapie, mits deze voldoet aan bovenvermelde eisen.
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis, die u heeft afgesloten. Neem zelf van te voren even contact op met de zorgverzekeraar.
De energetische therapie valt niet onder het ‘eigen risico’.  

Logo RBCZ
Logo VBAG

Klachtenregeling


 
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

 
Inschrijvingsnummer KvK: 52230988

Privacyverklaring