Introductie

Introductie

 
Gezondheid betekent meer dan niet ziek zijn.
Het houdt in: je goed, energiek, blij en creatief voelen.
Ervaren van lichamelijk, emotioneel en geestelijk welzijn.
 
Stress in relatie, werk, gezin, rond scheiding en overbelasting
is een belangrijke oorzaak van veel ziekten en lichamelijke klachten.
 
Energetische therapie is naast de reguliere medische zorg
een aanvullende therapie op weg naar herstel en gezondheid.
 
Energetische therapie stimuleert het zelfgenezend vermogen en werkt bij aandoeningen en klachten op lichamelijk, emotioneel, en geestelijk niveau.
De behandeling voert stress af, terwijl gelijkertijd de energie wordt aangevuld.
Verkrampingen in de verschillende lagen van het energiesysteem worden opgelost en afgevoerd.
De balans wordt hersteld; de mens heelt zichzelf.
Het werkt bij vele klachten en aandoeningen.
Onder meer bij: pijnen, maag/darmklachten, hyperventilatie, aangezichtspijn, ménière, astmatische klachten, slaapproblemen, burn-out bij hyperactiviteit, migraine, het bevordert wondgenezing (open been) en herstel na operatie; schouder/rug, elleboogklachten en nog velerlei andere lichamelijke- en psychosomatische aandoeningen.

Het zelfgenezend vermogen wordt gestimuleerd

 

Hoog sensitieve personen en kinderen leren beter in het leven te staan, omdat zij geholpen worden bij het aarden en daardoor minder beïnvloedbaar zijn. Zij kunnen leren hun grote gevoeligheid beter te hanteren.
Energetische therapie kan geen kanker genezen. Wel wordt het zelfgenezend vermogen van de patiënt ondersteund en het herstel na reguliere chemo-behandeling of na operatie gestimuleerd.
Ook biedt het een ruggesteun in een rouwproces en bij afbouw van medicatie (altijd in overleg met de behandelend arts) zoals o.a. antidepressiva en pijnstillers.
Energetische therapie brengt een bewustwordingsproces op gang. Energetische therapie helpt je om dichter bij jezelf te komen, gezonde keuzes te maken en om beter te leren omgaan met persoonlijke, relationele en maatschappelijke spanningen, zodat een nieuw helend evenwicht ontstaat.