Jennie Boeijen-Berenbak

Praktijk voor energetische therapie en begeleiding

Introductie

 
Gezondheid betekent meer dan niet ziek zijn.
Het houdt in: je goed, energiek, blij en creatief voelen.
Ervaren van lichamelijk, emotioneel en geestelijk welzijn.
 
Stress in relatie, werk, gezin, rond scheiding en overbelasting
is een belangrijke oorzaak van veel ziekten en lichamelijke klachten.
 
Energetische therapie is naast de reguliere medische zorg
een aanvullende therapie op weg naar herstel en gezondheid.
 
Energetische therapie stimuleert het zelfgenezend vermogen en werkt bij aandoeningen en klachten op lichamelijk, emotioneel, en geestelijk niveau.
De behandeling voert stress af, terwijl gelijkertijd de energie wordt aangevuld.
Verkrampingen in de verschillende lagen van het energiesysteem worden opgelost en afgevoerd.
De balans wordt hersteld; de mens heelt zichzelf.
Het werkt bij vele klachten en aandoeningen.
Onder meer bij: pijnen, maag/darmklachten, hyperventilatie, aangezichtspijn, ménière, astmatische klachten, slaapproblemen, burn-out bij hyperactiviteit, migraine, het bevordert wondgenezing (open been) en herstel na operatie; schouder/rug, elleboogklachten en nog velerlei andere lichamelijke- en psychosomatische aandoeningen.

Het zelfgenezend vermogen wordt gestimuleerd

 

Hoog sensitieve personen en kinderen leren beter in het leven te staan, omdat zij geholpen worden bij het aarden en daardoor minder beïnvloedbaar zijn. Zij kunnen leren hun grote gevoeligheid beter te hanteren.
Energetische therapie kan geen kanker genezen. Wel wordt het zelfgenezend vermogen van de patiënt ondersteund en het herstel na reguliere chemo-behandeling of na operatie gestimuleerd.
Ook biedt het een ruggesteun in een rouwproces en bij afbouw van medicatie (altijd in overleg met de behandelend arts) zoals o.a. antidepressiva en pijnstillers.
Energetische therapie brengt een bewustwordingsproces op gang. Energetische therapie helpt je om dichter bij jezelf te komen, gezonde keuzes te maken en om beter te leren omgaan met persoonlijke, relationele en maatschappelijke spanningen, zodat een nieuw helend evenwicht ontstaat.

Consult/behandeling

Energetische therapie is een eeuwenoude behandelwijze, welke in vele culturen wordt toegepast. Vroeger ook wel magnetiseren of paranormaal genezen genoemd.
Energetische therapie behoort tot de Complementaire Alternatieve Behandelwijze: CAM.

De vaste regel is: bij klachten ga je eerst naar de huisarts. Medicatie van een behandelend arts wordt niet doorkruist. De energetische therapie is geen vervanging van regulier medische zorg maar een aanvulling hierop.
Echter doorverwijzing van een arts is niet nodig. Het is wel prettig als de huisarts op de hoogte is van de therapie.
Bij het eerste consult wordt een intakegesprek gehouden, waarbij de voorgeschiedenis en het eventueel medicijngebruik wordt besproken.
De intake duurt ongeveer anderhalf uur, de daaropvolgende behandeling zo’n 45 minuten tot een uur.
U wordt gekleed behandeld, op een behandeltafel. Bij lichamelijke beperkingen is behandeling op een behandelkruk mogelijk.

De balans wordt hersteld

 

Bij de behandeling gebruik ik mijn handen.
Soms raak ik het lichaam aan, bijv. de wervelkolom, de benen, voeten of het hoofd.
Soms werk ik in het energieveld. Boven problematische plekken iets langer om verkrampingen op te lossen, soms met strijkende bewegingen om af te voeren.
De lichamelijke, emotionele, geestelijke laag van het menselijke energieveld (aura) wordt tegelijkertijd behandeld, waardoor de balans wordt hersteld.
De energetische behandeling kan worden ervaren als een warme of koude tinteling.
Iedereen reageert anders op de behandeling. Ook kan het effect van elke behandeling verschillen.
De een ervaart onmiddellijke toename van energie en ander juist ontspanning en behoefte aan rust. Precies wat men op dat moment nodig heeft.
In een enkel geval kunnen klachten even verergeren, omdat doorstroming ook gang komt. Maar dit gebeurt zelden. Pijnen kunnen verminderen, vaak verbetert het slaappatroon.
Een betere balans uit zich tevens door minder te piekeren en minder blijven hangen in emoties.

 

Evaluatie

 

Bij ieder consult vindt een korte evaluatie plaats. Het therapeutische gesprek maakt deel uit van het consult.
Veel stress, probleemsituaties en psychosomatische klachten ontstaan door slechte communicatie. Bijna Iedereen kan op dit vlak nog wel wat leren.
Het gesprek helpt ook om niet geuite emoties helder te krijgen en te uiten.

Tarieven en vergoedingen

Sinds zo’n 16 jaar voer ik praktijk als geregistreerde natuurgeneeskundige therapeut, gespecialiseerd in energetische therapie.
Eerste gevestigd in Leende en sinds 2016 in Heeze.
Naast de opleidingen die ik volgde, is mijn behandelwijze ontstaan vanuit persoonlijke aanleg.

Mijn consult/behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed,
omdat ik voldoe aan de door hen gestelde eisen:

  • diploma A.N.Z.N, Academie voor Natuurgeneeskunde Zuid Nederland, HBO niveau
  • aanvulling CPION-accreditatie
  • lidmaatschap van beroepsvereniging: Vereniging voor Energetische Therapeuten, voorheen bekend als Verbond voor Natuurgeneeskundige Therapeuten
  • registratie bij het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, RBCZ. Registratie houdt tevens in dat ik gehouden wordt aan het Klacht-en Tuchtreglement voor de Complementaire Zorg
De beroepsvereniging VVET waarborgt de professionaliteit door toezicht op verplichtingen zoals; bijscholing intervisie en praktijkvoering.
Tevens worden de leden gehouden aan Beroepscode en beroepsgeheim.
Behandeling
€62,00
ongeveer 60 minuten
Intake/behandeling
€83,00
ongeveer 90 minuten
Telefonisch consult: de eerste 10 minuten kosteloos, daarna € 15,00 per kwartier.
Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht.

Vergoeding

 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden Energetische Therapie, mits deze voldoet aan bovenvermelde eisen.
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis, die u heeft afgesloten. Neem zelf van te voren even contact op met de zorgverzekeraar.
De energetische therapie valt niet onder het ‘eigen risico’.

Voor info omtrent Klacht/Tuchtreglement klik hier
Voor lijst vergoedingen zorgverzekeraars klik hier

Contact

 
Praktijkadres
Pastoor Haseldonklaan 11
5591BH Heeze
Tel: 040-8489496
Email: mail@jennieboeijen.nl

contactformulier

    Bereikbaarheid

     
    Bereikbaarheid openbaar vervoer: ongeveer 10 minuten lopen vanaf het NS station in Heeze.